Waarom is werken met MRP nu zo moeilijk terwijl de voordelen zo groot kunnen zijn?

Material Requirements Planning (MRP) rekent door op welk moment in de tijd (dag, week, etc.) er welke behoefte ontstaat aan een product, denk hierbij aan bijvoorbeeld het eindproduct, halffabricaat en inkoopdeel. Dit betekent dat ‘het enige’ dat u hoeft te doen is ervoor te zorgen dat op dat moment in de tijd die behoefte ook daadwerkelijk aanwezig is. Met MRP-aansturing is het de bedoeling dat de producten ook kort voor dat moment binnenkomen. Deze manier van werken heeft de volgende voordelen:

 • Sterke verlaging van voorraden (t.o.v. bijvoorbeeld bestelpuntenmethode)
 • Goed omgaan met fluctuaties in de behoefte
 • Minder risico, ruimte en handeling in het magazijn

Welke input heeft een MRP systeem nodig?

Een MRP-berekening heeft de volgende input nodig om tot de juiste behoefteberekening van een product te komen:

 • Huidige voorraad
 • In de tijd verwacht verbruik van het product, zoals: materiaal in productie, levering op verkooporders en verwachte uitval in productie.
 • In de tijd verwachte ontvangsten van het product, zoals: ontvangsten op bestellingen en gereedmelding van productie orders.
 • Behoefteplan/Verkoopplan (met consuming forecast).

  U heeft zeer waarschijnlijk niet voor ieder product alle orders al binnen, maar u verwacht wel bepaalde verkopen in een week/maand. Deze verwachte verkopen zijn ook belangrijke data voor uw MRP systeem. Uw doorlooptijd om een product te produceren samen met de levertijd van een inkoopdeel kan bijvoorbeeld vier weken zijn, u heeft echter nog niet alle orders voor de komende vier weken binnen.

MRP ‘rekent terug’ op basis van alle bovenstaande informatie op welk moment, u welke producten, moet produceren of inkopen en bepaalt ook de aantallen. Op basis hiervan krijgt u een inkoopadvies en productieadvies om de totale behoefte goed af te dekken. U kunt deze adviezen 1 op 1 doorzetten, maar u kunt dit natuurlijk ook wijzigen.

Voorwaarden voor MRP aansturing

Om op deze wijze te kunnen werken en het optimale resultaat met MRP te behalen zijn er een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen:

 • Betrouwbare doorlooptijden

  U heeft in uw productie goed inzicht in uw doorlooptijden nodig en deze dienen betrouwbaar te zijn. Dit zijn dus geen bewerkingstijden.

 • Juiste levertijden en betrouwbaarheid van leveranciers

  Omdat MRP rekent met de levertijd van uw leverancier, moet deze wel juist zijn en dient de leverancier deze levertijd ook waar te maken.

 • Betrouwbaarheid aan verkoopplan/behoefteplan

  Uw verwachte verkopen dienen een bepaalde betrouwbaarheid te hebben. Dit kan op basis van verkoopcontracten die u heeft met klanten, kennis van voorgaande jaren of de verwachte aantallen die de klant zelf doorgeeft over een bepaalde periode.

MRP versus Bestelpuntenmethode

Wanneer u werkt met de bestelpuntenmethode, bijvoorbeeld met de formule van Camp dan wordt er een bestelgrootte, bestelniveau en eventueel een veiligheidsvoorraad uitgerekend. Het eerste belangrijke verschil met MRP, is het feit dat MRP veel meer Just In Time (JIT) is ingericht. De producten moeten zo kort mogelijk voor het moment van behoefte binnenkomen of gereed zijn.

Daarnaast kan MRP erg goed omgaan met een sterke fluctuatie in de vraag. Wanneer u met de Jumbo een actie heeft in een bepaalde periode kan dit in het verkoopplan worden meegenomen en dus worden doorgerekend. De bestelpuntenmethode kan bij een fluctuerende vraag snel tot een opslingereffect leiden, ook eventuele seizoensinvloeden zijn makkelijker in te bedden.

Maar wat het voor veel bedrijven ‘moeilijk’ maakt om MRP goed toe te passen is het voldoen aan de voorwaarden: juiste levertijden, doorlooptijden en een redelijk tot goed betrouwbaar verkoopplan. Dit vergt natuurlijk tijd en aandacht, maar de uiteindelijke voordelen voor uw organisatie zijn er ook naar!

 • DTE groeit gestaag door

  “Hoe hard we ook groeien, we houden alles volledig onder controle” – Frank Geerdink

  Lees meer
 • Te late leveringen kosten u € 200.000 op 5 miljoen € omzet!

  “We werken nu véél sneller en efficiënter. We zijn minder afhankelijk van elkaar en hebben betere stuurinformatie” – Oswals Broeksema

  Lees meer
 • De 6 alarmbellen die afgaan als het ERP systeem disfunctioneert.

  Zou u ze horen?

  Lees meer
Bekijk onze events
 • Het online ERP event voor de machine- en apparatenbouw
  Donderdag 14 november 2024
  09.30 uur
  Online
  Lees meer Direct aanmelden
Bekijk alle events

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---